Contacta amb nosaltres

Telèfon de la Clínica: 93 751 47 74

El nostre horari

Dilluns, Dimarts i Dimecres: 15:00-19:30 Dijous: 9:30-14:00 i 15:00-19:30 Divendres: 9:30-14:00

Clínica Dental Premià

Endodòncia

Què és la Endodòncia?

La Endodòncia consisteix en l'eliminació de la polpa dental (nervi) de l'interior de la dent, quan aquest s'inflama o infecta.

Això pot ser degut a diferents causes: Càries profundes, traumatismes, fractures, tractaments Odontològics previs, etc.

El tractament es realitza amb instruments especials anomenats llimes i líquids desinfectants.

Posteriorment s'omple l'interior de la dent perquè no quedin espais buits que permetin infeccions.

És un procediment completament indolor, ja que es realitza amb anestèsia local, o fins i tot sense anestèsia, en alguns casos, quan es tracta d'un procés crònic.

Generalment, el tractament d'endodòncia, es realitza en una única sessió, i hi haurà una lleugera molèstia els dos o tres dies posteriors. Les molèsties, normalment, desapareixen amb analgèsics.

imagen de endodoncia clinica dental Premià

Clínica Dental Premià

Som ESPECIALISTES en Endodòncia

Les nostres Especialitats

Oferim una Endodòncia Sense Dolor

Endodòncia

Tractaments d'Endodòncia amb els últims avenços tècnics.

● Microscopi dental: Permet la visualització d'àrees de la dent, impossibles de veure exclusivament amb l'ull humà.

El microscopi operatiu s'ha tornat imprescindible per magnificar i il·luminar zones imperceptibles a simple vista, és per això, que els resultats i pronòstic de l'tractament endodòntics és molt millor.

● Instrumentació mecànica i rotatòria: Permet una millor neteja i conformació de l'conducte de la dent.

● Radiologia digital: Permet utilitzar dosi de radiació molt menors, així com ampliar la imatge tot el que desitgi.

● Localitzador electrònic d'àpex: Imprescindible per determinar amb exactitud la longitud de les arrels dentàries.

● Tomografia dentària: Permet reconstruir amb exactitud l'anatomia dentària i les seves possibles alteracions.

● reendodòncia: En aquells casos en què la Endodòncia fracassa, bé per tècnica prèvia inadequada, per alteracions anatòmiques, o per gèrmens no eliminats.

● Microcirurgia apical: Es realitza quan la Endodòncia prèvia fracassa, i l'única via per accedir a l'interior de la dent és a través de la geniva. La realització mitjançant microscopi, permet cirurgies mínimes i augmenta considerablement l'èxit de les mateixes.

● Revascularització: En dents definitives de nens, quan no ha finalitzat la formació dels mateixos. Permet la formació completa de l'arrel d'aquestes dents.

Com es realitza una Endodòncia?

Aquest Tractament es realitza amb anestèsia local, cosa que no serà una cosa dolorós. Es procedirà a eliminar el teixit on es trobi la càries, després eliminarà el nervi netejant de forma molt acurada i donarà forma per facilitar el farcit de el conducte i finalment procedirà a segellar-perquè quedi ben tancat.

Tipus d'Endodòncia més comuns

Cal tenir en compte que cada boca és diferent per tant cada boca portés un tractament diferent. Hi ha tres tipus d'Endodòncia i són les següents:

● Endodòncia uniradicular: Sol realitzar-se en les dents anteriors ja que la seva característica principal és que només tenen un conducte.

● Endodòncia birradicular: Aquesta Endodòncia es realitza en dents amb més d'un conducte, és a dir en premolars.

● Endodòncia polirradicular: Aquestes Endodòncia es realitzen en particular en els molars, ja que aquests tenen tres o més nervis o arrels.

Els nostres clients Opinen

TRACTAMENT DE ENDODÒNCIA

Preguntes més freqüents Endodòncia

El tractament endodòntic és necessari quan la polpa dental s'inflama o s'infecta. Això pot ocórrer per diverses causes: càries profunda, traumatismes o fractures en la dent i per altres processos patològics que puguin afectar la dent. Si no es tracta la inflamació o la infecció de la polpa, pot presentar-se dolor intermitent o constant i, de vegades, pot aparèixer un flegmó (amb inflor de la geniva de la mucosa oral) o una fístula (amb supuració).

Senyals d'una polpa malmesa inclouen: dolor, sensibilitat perllongada a l'fred o a la calor, canvis de color, i inflor i molèstia a les genives del voltant de la dent. De vegades, no hi ha símptomes.

També podria estar aconsellat el tractament endodòntic en dents que requereixin tallats per a la posterior col·locació de corones o ponts fixos.

En la majoria dels casos els tractaments polpars poden realitzar-se en una sola sessió. Tanmateix, s'avaluarà de manera independent a cada pacient i es decidirà, en funció de la seva situació, si es requereix prendre alguna altra mesura.

Després d'una terapèutica d'aquest tipus, la dent tractat i correctament restaurat no és més fràgil. En els casos de dents posteriors (premolars i molars), pot ser convenient protegir la corona d'la dent (la part visible, que sobresurt de la geniva) mitjançant reconstruccions adequades, per a una major durabilitat dels mateixos.

Primer es realitza l'examen clínic i radiogràfic. A continuació, s'administra anestèsia local. Després es col·loca un dic de goma per mantenir la dent aïllat, net i sense contacte amb la saliva durant el procediment.

Seguidament, es fa una obertura a la corona de la dent per accedir als conductes on es troba la polpa. S'usen uns instruments i una solució irrigadora desinfectant per netejar la polpa dels conductes radiculars. Després, aquests s'omplen amb un material biocompatible, generalment gutaperxa amb un ciment, per assegurar un segellat complet dels conductes. Per finalitzar es col·loca una restauració temporal o definitiva ( "empastament" o reconstrucció de l'obertura realitzada i de la porció de la corona que pogués necessitar-).

Aquests tractaments és indolor, ja que a dia d'avui s'utilitzen anestèsics locals molt eficaços i de llarga durada.

Durant els primers dies després de l'tractament podrà notar sensibilitat o molèstia en la dent, a causa de la inflamació postoperatòria dels teixits que envolten a la dent. En aquests casos es podrà receptar el tipus de medicació adequada a la situació de l'pacient.

S'ha d'intentar no mastegar o mossegar amb la dent tractat fins es realitzi la restauració definitiva de la dent ( "empastament" o reconstrucció).

És fonamental no demorar en excés la restauració de les dents després del tractament de conductes per evitar qualsevol complicació o fractura dels mateixos.

És important que acudeixi al seu dentista periòdicament (al menys, una revisió anual) per evitar l'aparició de càries o altres factors que puguin influir en el pronòstic de la dent tractat. El qual, es comportarà igual que els altres tant en la seva funció com en la seva durada, requerint les mateixes cures d'higiene, prevenció i revisions periòdiques que qualsevol altra dent.

EL NOSTRE EQUIP

Professionalitat, rigor, serietat i proximitat

L'equip de professionals de la nostra consulta, fa de la formació continuada el pilar bàsic de la seva atenció clínica. La formació postgraduada d'altíssim nivell que acrediten tots els nostres professionals, i la seva coordinat treball en equip, permeten l'abordatge multidisciplinari dels casos dels nostres pacients.

Comença el teu Tractament

Vine a Conèixer-

Descobreix les Últimes Notícies del Sector

El nostre Blog

Consells, novetats, hàbits i recomanacions d'una bona salut bucal.
error: Alert: 'El contingut està protegit!
Encantats d'atendre't!