Contacta amb nosaltres

Telèfon de la Clínica: 93 751 47 74/696 421 360

El nostre horari

Dilluns, Dimarts i Dimecres: 15:00-19:30 Dijous: 9:30-14:00 i 15:00-19:30 Divendres: 9:30-14:00

Clínica Dental Premià

Implants Dentals a Premià

imagen de implantes dentales clinica dental premià

Implants Dentals

A la Clínica Dental López i Sotorra apostem per la seguretat dels nostres pacients, per això només treballem amb materials dentals d'alta qualitat avalats pels estàndards científics més exigents. Et lliurarem un certificat d'autenticitat dels nostres implants Straumann® i dels nostres biomaterials Osteogenos®.

Tots els nostres tractaments de cirurgia i implantologia oral es realitzen mitjançant microcirurgia i per tant són mínimament invasius. Això fa que el postoperatori sigui molt més confortable.

Un implant dental és un element de titani que permet restablir una dent que s'ha perdut. L'implant dental és l'ancoratge que substitueix l'arrel de la dent natural.

Un cop col·locat en l'os, es produeix l'osteointegració, que sol requerir uns 3 mesos. Transcorregut aquest temps, es farà servir l'implant com a suport per a la col·locació d'una o diverses corones dentals -fundas- o per una pròtesi dental -dentadura completament.

Els implants dentals són la forma més natural per substituir una dent o diversos dents perdudes. Estan dissenyats per suplir totes les funcions de la boca: la masticació, la parla i l'estètica de la forma més harmònica possible. A més, permet evitar la pèrdua òssia i el manteniment de la resta de les dents de la boca.

Així doncs, la col·locació d'implants dentals és una solució de salut bucodental integral per al pacient que ha perdut una dent i no solament un motiu estètic.

imagen de implantes dentales en premià

Clínica Dental Premià

Implants dentals a Premià de Dalt

Les nostres Especialitats

Oferim una Implantologia moderna i d'alta qualitat

Com col·loquem els Implants?

La cirurgia de col·locació d'un implant dental és un procediment que es realitza sota anestèsia local i per tant totalment indolor i en el cas que el pacient ho sol·liciti o es consideri per motius mèdics es pot realitzar sota sedació endovenosa. A la Clínica Dental López i Sotorra tots els tractaments quirúrgics es realitzen mitjançant microcirurgia i per tant són mínimament invasius.

La cirurgia de col·locació d'implants es realitza al nostre box quirúrgic, un espai dissenyat per al major confort del pacient: ampli, confortable i amb tots els mitjans tècnics i materials per garantir l'asèpsia quirúrgica i la seguretat del pacient.

La majoria de cirurgies de col·locació d'implants no solen comportar més de 30 minuts. Els postoperatoris solen ser molt suaus i confortables, amb una recuperació que no sol comportar més de 1-2 dies.

Quines són les fases del tractament?

Els tractaments d'implants generalment estan compostos per tres fases:

- Fase quirúrgica:

1ª Visita: Visita diagnòstica amb el cirurgià i planificació del pla de tractament.

2ª Visita: Visita preoperatòria, s'explica el procediment, les instruccions preoperatòries i es prescriu la medicació necessària. Si cal es realitza una higiene.

3ª Visita: Col·locació dels implants en el nostre box quirúrgic sota anestèsia local o sedació endovenosa conscient si s'ha sol·licitat o indicat prèviament.

4ª Visita: Control postoperatori.

* El procés biològic d'integració de l'implant a l'os sol ser de 3 mesos.

- Fase protètica (als 3 mesos de la col·locació dels implants):

1º Visita: Presa d'impressions i enviament al nostre laboratori dental per a la confecció de la pròtesi.

2n Visita: Prova i radiografia per confirmar el correcte ajust de la pròtesi amb l'implant. Les pròtesis complexes poden requerir més d'una prova abans de ser lliurada.

3r Visita: Lliurament de la pròtesi sobre l'implant.

- Fase de manteniment periodontal:

Els implants i les corones sobre els mateixos requereixen unes visites de manteniment periòdiques. La periodicitat d'aquestes visites pot variar segons les necessitats particulars de cada pacient.

Tipus d'Implants

- Implants convencionals. Són els implants dentals que es col·loquen en un espai on no hi ha cap dent, és a dir, la dent es va extreure com a mínim 2-3 mesos enrere.

- Implants immediats. Són els implants dentals que es col·loquen en la mateixa cirurgia / sessió que es realitza l'extracció de la dent malalt o danyat. Se sol realitzar a les dents anterior (incisius, canins) i en els premolars (queixals petites).

- Implants especials. Són implants que es col·loquen en situacions especials en què hi ha un gran dèficit d'os com els implants zigomàtics o implants pterigoideos.

Manteniment d'implants i tractament de la periimplantitis

La periimplantitis és una malaltia infecciosa que afecta els implants dentals i resulta la principal causa de la seva pèrdua prematura.

La periimplantitis està causada per molts factors com el tabaquisme, la diabetis mellitus, la mala higiene oral, la malaltia periodontal mal controlada, mal ajustament de la pròtesi sobre l'implant, mala planificació quirúrgica en la col·locació dels implants i per la falta de manteniment dels implants dentals.

Una detecció a temps permet aturar el progrés de la malaltia i salvar els implants dentals afectats.

El tractament de la periimplantitis es basa en una millora de la higiene i salut bucodental, una correcta adaptació de la pròtesi subjectada sobre els implants, i un tractament quirúrgic per desinfectar i / o regenerar l'os o la geniva de l'implant malalt.

A Clínica Dental López i Sotorra realitzem un estudi personalitzat i meticulós de cada cas, d'aquesta manera, garantim als el màxim l'èxit de cada tractament implantològic.

Els implants dentals que col·loquem als nostres pacients fugen dels implants «low-cost» de mala qualitat tan utilitzats al nostre país i que han donat tants problemes. Treballem amb la casa suïssa d'implants de major reconeixement mèdic i científic a nivell internacional Straumann® que garanteix la major qualitat als nostres tractaments implantològics.

La cirurgia de col·locació d'implants es realitza al nostre box quirúrgic, un espai dissenyat per al major confort de l'pacient: ampli, confortable i amb tots els mitjans tècnics i materials per garantir l'asèpsia quirúrgica i la seguretat mèdica de l'pacient.

Qui et realitzarà el diagnóstic i tractament d'ATM i bruxisme ?

El nostre cirurgià, Dídac Sotorra, s'encarrega de tots els tractaments de cirurgia i implantologia oral. Dídac, et comptarà detalladament com serà el teu cirurgia d'implants i et resoldrà els dubtes que et puguin sorgir i tindrà cura de tu durant tot el procés.

Veure Currículum

Contacta'ns per programar una cita amb el nostre cirurgià.

Necessites un implant dental?

Càrrega Immediata en Implants a Premià

Un dels principals problemes dels implants dentals és el temps d'espera, entre la col·locació de l'implant i la col·locació de la pròtesi dental definitiva -corona, dentadura-, que sol ser d'un mínim de 3 mesos. Durant aquest període el pacient sol utilitzar, habitualment, una pròtesi provisional removible -de posar i treure-.

En la majoria dels casos, aquesta problemàtica es pot solucionar col·locant la pròtesi provisional de forma fixa el mateix dia de la col·locació dels implants. Aquest procediment es diu "càrrega immediata". D'aquesta manera, evitem l'espera dels 3 mesos habituals d'osteointegració de l'implant amb l'os portant "dentadures" removibles (de posar i treure) augmentant la qualitat de vida i recuperant la funció i estètica en menys de 24 hores després de la cirurgia.

A la Clínica Dental López i Sotorra disposem d'una metodologia molt desenvolupada de dents en 1 dia (càrrega immediata) i provisionals fixos immediats que evitaran aquesta llarga espera de 3 mesos per poder lluir un bonic somriure.

Regeneració òssia per falta d'os

«L'èxit, estabilitat i durabilitat d'un implant resideix en la qualitat de l'os que el suporta».

Les tècniques de regeneració òssia s'utilitzen per estimular les zones amb absència o poc os per a la formació d'os nou. Aquest conjunt de tècniques ens permet la col·locació d'implants dentals en pacients que no disposaven d'una estructura òssia prou sòlida.

Existeixen molts materials substitutius ossis coneguts com a biomaterials. Els més utilitzats són l'os autòleg (de el propi pacient), l'os d'origen animal (xenoempelts) o l'os sintètic. Cada biomaterial ha d'estar indicat de forma personalitzada segons les característiques cada cas. El biomaterial es recobreix amb una membrana de col·lagen per deixar-ho protegit.

Quan es realitza una tècnica de regeneració òssia generalment s'ha d'esperar més temps, entre 3 i 6 mesos, perquè el biomaterial i l'implant dental s'integrin en l'os. L'avantatge és que, en la majoria d'ocasions, l'implant dental es pot posar en el mateix acte quirúrgic que la regeneració òssia.

Existeixen molts tipus de regeneració com l'elevació de si maxil·lar -quan no hi ha os en el sector posterior superior-, regeneració òssia guiada -quan s'utilitza un biomaterial i una membrana que els cubre-, empelts en bloc i tècniques avançades especials com les tècniques d'encofrat òssia de Dr. Khoury i les descrites per Dr. I. Urban.

Les cirurgies regeneratives no solen portar més d'una hora i la recuperació sol ser ràpida (2-3 dies). Es realitza amb anestèsia local i, de vegades, es complementa amb sedació endovenosa.

A Clínica Dental López i Sotorra apostem per la seguretat dels nostres pacients, per això només treballem amb biomaterials d'alta qualitat avalats pels estàndards científics més exigents: Osteogenos® i Straumann®.

Elevació de si maxil·lar a Premià

Existeixen molts tipus de regeneració òssia: les més freqüents són l'elevació de si maxil·lar i els empelts ossis.

L'elevació de si maxil·lar és una de les tècniques més usades, segures i estudiades de regeneració òssia. Aquesta tècnica es fa servir quan el pacient no disposa de suficient volum i alçada òssia a la zona posterior de l'os maxil·lar (zona dels queixals superiors). Consisteix en la col·locació de biomaterial ossi per guanyar el volum i alçada perduts, permetent així, la col·locació dels implants dentals.

L'elevació de si maxil·lar és una cirurgia còmoda i confortable la durada no sol sobrepassar l'hora. El postoperatori és suau i la recuperació sol ser de 2-3 dies.

Qui et realitzarà el diagnóstic i tractament d'ATM i bruxisme ?

El nostre cirurgià, Dídac Sotorra, s'encarrega de tots els tractaments de cirurgia i implantologia oral. Dídac, et comptarà detalladament com serà el teu cirurgia i resoldrà els dubtes que et puguin sorgir. Té cura de tu en tot moment.

Veure Currículum

Contacta'ns per programar una primera visita amb el nostre cirurgià.

Tens falta d'os i t'han dit que no pots col·locar-te implants?

IMPLANTS DENTALS

Preguntes més freqüents implants

L'absència de dents comporta les conseqüències següents:

  • Pèrdua òssia (l'os sense estímuls tendeix a minvar)
  • Possibles desplaçaments i complicacions a nivell d'altres dents sanes
  • Disminució de la funció masticatòria
  • Problemes de digestió
  • Perjudicis estètics i modificació de l'expressió de la cara
  • Dificultats de locució

 

Els Implant dentals permeten pal·liar aquestes complicacions, aportant una solució no només estètica sinó també funcional.

El tractament amb implants dentals permet:

  • Substitueix una dent perduda.
  • Substitueix diverses dents.
  • Substitueix-ho tot les dents

En aquest cas, els implants permeten fixar un pont o estabilitzar una pròtesi extraïble.

El titani s'ha imposat com a material de referència gràcies a la seva alta resistència i al seu excel·lent tolerància per l'organisme (biocompatibilitat). És molt important conèixer que existeixen diversos tipus de materials i gammes d'implants, a la Clínica Dental López i Sotorra, utilitzem la gamma més alta i de més qualitat (Straumann), a més de comptar amb l'experiència del nostre cirurgià.

imagen de implantes dentales en premia de dalt

No hi ha límit superior d'edat. Qualsevol persona d'edat avançada pot ser candidata per a la col·locació d'implants, sempre que no presenti factors de risc. Per contra, no poden col·locar-se Implants en pacients massa joves (menors de 18 anys, aproximadament). És absolutament imprescindible que s'hagi completat el desenvolupament de la mandíbula.

Des del examen preliminar fins a la col·locació de la pròtesi, la durada d'un tractament amb implants pot oscil·lar entre els 2 i els 5 mesos.
L'envergadura del tractament (nombre d'implants, augment de la massa òssia, etc.) serà el que determini la seva durada.

La fase quirúrgica consisteix a col·locar els implants dentals en l'os maxil·lar. Es realitza sota anestèsia local i el postoperatori és suau.
La durada de la intervenció oscil·la entre 30 minuts i 2 hores, en funció de la seva complexitat (nombre i localització dels implants, volum d'os disponible, etc.).

imagen de implantologia dental clinica premià

El nostre especialista

IMPLANTS DENTALS A PREMIÀ DE DALT

error: Alert: 'El contingut està protegit!
Encantats d'atendre't!